ЛИСТ ДКСУ від 31.01.2018 р. N 14-08/94-1951 "Щодо запровадження АС "Є-Звітність"

             Концепцією розвитку електронного урядування в Україні, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20.09.2017 N 649-р, у сфері фінансової та бюджетної політики передбачено удосконалення автоматизованих процесів формування та виконання бюджетів різних рівнів.

            Удосконалення автоматизованих процесів формування та виконання бюджетів різних рівнів включає також електронне звітування суб'єктів державного сектору з використанням інформаційних технологій та електронного цифрового підпису.

            В рамках реалізації Плану заходів щодо модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2016 - 2018 роки, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.11.2016 N 1038, Державною казначейською службою України (далі - Казначейство) створена Система подання електронної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів і державними цільовими фондами (далі - АС "Є-Звітність"), яка відповідно до наказу Казначейства від 27.12.2017 N 421 введена в дослідно-промислову експлуатацію.

            АС "Є-Звітність" передбачає створення особистого електронного кабінету розпорядникам (одержувачам) бюджетних коштів та фондам загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування (далі - клієнти Казначейства), які складають та подають фінансову та/або бюджетну звітність до органу Казначейства за місцем обслуговування.

АС "Є-Звітність" являє собою єдиний формат подання електронної звітності клієнтів Казначейства і є важливим кроком модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі, в яку закладені, зокрема:

форми фінансової звітності, затверджені національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2009 N 1541, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 січня 2010 року за N 103/17398 (далі - НП(С)БОДС 101);

склад та порядок складання місячної, квартальної і річної бюджетної звітності, вимоги до розкриття її елементів, визначені наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2012 N 44 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07.02.2017 N 44), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 02 березня 2017 року за N 297/30165 (далі - Порядок N 44).

        А С "Є-Звітність" надає можливість:

заповнити в електронному вигляді затверджені форми фінансової звітності, перевірити, підписати електронним цифровим підписом (далі - ЕЦП) кожну форму фінансової звітності та подати до органу Казначейства за місцем обслуговування;

на підставі даних бухгалтерського обліку, що формуються в інформаційній системі Казначейства, скласти бюджетну звітність за формами та з дотриманням вимог Порядку N 44, перевірити її, заповнити форми щодо розкриття елементів бюджетної звітності, підписати ЕЦП кожну форму бюджетної звітності та подати до органу Казначейства за місцем обслуговування. Автоматичне формування бюджетної звітності зменшить затрати робочого часу на заповнення форм звітності;

головним розпорядникам бюджетних коштів та розпорядникам бюджетних коштів нижчого рівня, до мережі яких включені розпорядники (одержувачі) бюджетних коштів, контролювати стан складання та подання звітності до органу Казначейства підвідомчими установами, дотримання термінів подачі звітності, встановлених органом Казначейства. У разі необхідності своєчасно звертати увагу підвідомчих установ на допущені викривлення (неточності) при заповненні показників у відповідних формах звітності;

здійснювати автоматизовану консолідацію усіх форм фінансової та бюджетної звітності на кожному рівні консолідації;

прискорити перевірку органами Казначейства звітності, в тому числі на відповідність даним бухгалтерського обліку органів Казначейства, що формуються в інформаційній системі Казначейства.

            Державною казначейською службою України підготовлені зміни до наказу Міністерства фінансів України від 24.01.2012 N 44 "Про затвердження Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.02.2012 за N 196/20509 (в редакції наказу Міністерства фінансів України від 07.02.2017 N 44, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.03.2017 за N 297/30165) в частині складання та подання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування через систему подання електронної звітності Казначейства. Проект наказу направлено на затвердження до Міністерства фінансів України.

            Згідно із зазначеним проектом наказу розпорядники та одержувачі бюджетних коштів і фонди загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування звітність за I квартал 2018 року мають сформувати та подати через систему подання електронної звітності Казначейства.

            Враховуючи вищезазначене, з метою підготовки до здачі фінансової та бюджетної звітності в електронному вигляді з використанням АС "Є-Звітність" починаючи зі звіту за I квартал 2018 року, необхідно до 28 лютого 2018 року здійснити заходи щодо підключення до системи АС "Є-Звітність". Дорожня карта щодо підключення до системи та її детальний опис розміщено на веб-порталі Казначейства в розділі "Електронні сервіси".

            Інструкція користувача АС "Є-Звітність" розміщена в електронному кабінеті клієнта Казначейства і буде доступна після його створення.

            Одночасно повідомляємо, що інформація про актуальний стан підключення клієнтів Казначейства до АС "Є-Звітність" буде контролюватись органами Казначейства та публікуватись на веб-порталі Казначейства в розділі "Електронні сервіси".

            Порядок та умови генерації електронного цифрового підпису акредитованого центру сертифікації ключів Казначейства розміщені за адресою http://acsk.treasury.gov.ua.

            З питань щодо підключення та функціонування системи АС "Є-Звітність" клієнтам Казначейства необхідно звертатись до відповідного органу Казначейства за місцем обслуговування

Перелік документів: