Протокол засідання ініціативної групи

ПРОТОКОЛ

засідання ініціативної групи про скликання і проведення установчих зборів

об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

 

за адресою: м. ____________, вул. __________________________, будинок ________.

 

м. _____________________                                                                   «____» __________ 2018 р.

 

Присутні співвласники багатоквартирного будинку за адресою:

м. ________________, вул. _______________________, будинок________.

1. ________________________________________, власник квартири № __

2. ________________________________________, власник квартири № __

3. ________________________________________, власник квартири № __

 

Порядок денний:

1. Створення ініціативної групи із скликання і проведення установчих зборів об’єднання співвласників багатоквартирного будинку за адресою: м. _______, вул. __________________, будинок _______. (далі – ініціативна група).

2. Затвердження плану роботи ініціативної групи.

3. Затвердження порядку проведення засідань ініціативної групи.

 

Розгляд питань порядку денного:

Слухали: Про створення ініціативної групи із скликання і проведення установчих зборів об’єднання співвласників багатоквартирного будинку за адресою: ______________________.

 

Виступив:_______________________________________________________________________________________________________ запропонував створити ініціативну групу із скликання і проведення установчих зборів об’єднання співвласників багатоквартирного будинку за адресою: ________________________ до складу якої включити присутніх на цьому засіданні.

 

Вирішили:

Створити ініціативну групу із скликання і проведення установчих зборів об’єднання співвласників багатоквартирного будинку за адресою: м. ___________________________, вул. __________________, будинок ____________  у складі:

1) ________________________________________, власник квартири № __;

2) ________________________________________, власник квартири № __;

3) ________________________________________, власник квартири № __.

 

Голосували:

«За» - одноголосно.

 

Слухали: Про затвердження плану роботи ініціативної групи.

 

Виступив:________________________________________________________________________________________________________ запропонував такий план роботи ініціативної групи:

 

1)      провести роботу по з’ясуванню складу співвласників багатоквартирного будинку;

2)      підготувати оголошення з проханням до власників квартир і нежитлових приміщень надати ініціативній групі відомості про себе;

3)      вручити зазначені оголошення всім власникам квартир і нежитлових приміщень у будинку, а також розклеїти на дошках оголошень у будинку.

4)      провести інформаційно-роз’яснювальну роботу серед співвласників щодо мети та доцільності створення ОСББ, порядку його створення;

5)      підготувати установчі збори ОСББ:

6)      підготувати проект протоколу установчих зборів, реєстру присутніх на зборах та листка голосування на установчих зборах , картки голосування;

7)      підготувати пропозиції щодо складу правління ОСББ та ревізійної комісії;

8)      підготувати проект статуту ОСББ;

9)      вирішити питання про місце проведення установчих зборів;

10)  сповістити всіх співвласників про проведення установчих зборів та порядок ознайомлення з проектом статуту;

11)  провести установчі збори ОСББ.

 

Голосували:

«За» - одноголосно.

 

Слухали: Про затвердження порядку проведення засідань ініціативної групи.

 

Виступив:____________________________________________________________________________________________________ запропонував встановити, що наступні засідання ініціативної групи проводяться за ініціативою будь-кого із членів ініціативної групи та вважаються правомірними в разі присутності не менш як половини її членів.

 

Вирішили:

Встановити, що наступні засідання ініціативної групи скликаються за ініціативою будь-кого із членів ініціативної групи та вважаються правомірними в разі присутності не менш як половини її членів.

 

Голосували:

«За» - одноголосно.

 

Підписи членів ініціативної групи:

 

___________________ / _______________________________________/

            (підпис)                         ( прізвище, ініціали) 

___________________ / _______________________________________/

            (підпис)                         ( прізвище, ініціали)

___________________ / _______________________________________/

            (підпис)                         ( прізвище, ініціали)