ЗРАЗОК скарги на дії державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

ЗРАЗОК

скарги на дії державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

 

 

Міністерство юстиції України

вул. Городецького, 13, м. Київ, 01001

 

Скарга

на реєстраційні дії, проведені державним реєстратором

 

*поля обов’язкові для заповнення

 

1.Скаржник*

 

(для фізичних осіб: ПІБ, адреса проживання, номер телефону, електронна адреса;

 

для юридичних осіб: найменування, місцезнаходження, номер телефону, електронна адреса;

 

у разі, коли скарга подається представником -  ПІБ представника скаржника)

 

2. Обгрунтування порушених прав* ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

3. Зміст реєстраційної(их) дії(й) , що оскаржується(ються) або діяльності державного реєстратора, яке оскаржується, та норми законодавства, порушені, на думку скаржника* ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

4. Викладення обставин, якими скаржник обґрунтовує свої вимоги*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


5. Відомості про наявність чи відсутність судового спору з порушеного у скарзі питання, що може привести до скасування реєстраційної дії державного реєстратора та/або внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

На підставі статті 34 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», статей 16, 17, 18 Закону України «Про звернення громадян», прошу (просимо):

1) провести перевірку правомірності проведених реєстраційних дій державного реєстратора (ПІБ та посада державного реєстратора);

2) скасувати реєстраційну дію від ____ №__________, вчинену державним реєстратором (посада, П.І.Б).

 

 

 

 

      __________________                            ______________                               ______________

       (дата)                                                (підпис)                                                (ПІБ)

 

 

 

Додатки – за наявності.

 

 

Примітка:

 

До скарги додаються засвідчені в установленому порядку копії документів (п. 5.27 Національного стандарту України ДСТУ 4163 - 2003 - https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0055609-03#o3), для фізичних осіб - засвідчення в будь-який спосіб із проставлянням особистого підпису на кожній сторінці документу, що додається), що підтверджують факт порушення прав скаржника.

В скарзі можна зазначити, чи має бажання скаржник або його представник взяти участь у її розгляді.

Якщо скарга подається представником скаржника, до скарги додається довіреність чи інший документ, що підтверджує його повноваження, або копія такого документа, засвідчена в установленому законом порядку.

 

Скарга на реєстраційні дії, які проведені на підставі рішення суду, не відносяться до компетенції Міністерства юстиції України.